Møte i Det sentrale forskningsutvalget 21. april 2008


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 21. april fra 10:30-12:00.

Agenda:
01/08 Godkjenning av innkalling og agenda
02/08 Gjennomgang av utvalgets mandat v/rektor
03/08 Behandling av søknadene om midler til kvinneinitierte prosjekt. ( Tilsammen - 29 søknader - se oversikt + vedleggene)
04/08 Status - forskningsresultater ved UiS v/ forskningsdirektør Helge Ole Bergesen
05/08 Årsrapport FoU - oppdatering av nettsider og planer for 2009
06/08 Utfasing av temaområdene
07/08 Eventuelt

Sentralt forskningsutvalg - mandat og sammensetning
Kvinneinitierte prosjekter - oversikt over søknader

Sted: Arne Rettedals hus, styrerommet.

Sist oppdatert av (01.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol