Erasmus+ gir lån til masterstudier i utlandet


For første gang ruller Erasmus+ nå ut et lånetiltak for studenter som vil ta en hel grad i utlandet. Erasmus+ Master Student Loan Guarantee heter barnet, og drives i samarbeid med private banker. Første bank ut er Microbank i Spania.

Erasmus+ Master Student Loan Guarantee skal bidra til å øke studentmobiliteten i Europa gjennom å stimulere også til gradsmobilitet. Målet er at 200 000 europeiske studenter skal få finansieringshjelp til sine masterstudier i et annet europeisk land. EU-kommisjonen karakteriserer tiltaket som ambisiøst og et stort skritt fremover mot å oppnå det strategiske målet om at 20% av Europas studenter skal være mobile innen 2020.

Vilkårene for studenter skal være bedre enn ved ordinære lån i bank, blant annet gjennom:

  • Ingen behov for sikkerhet fra student eller foreldre
  • Fordelaktig rente under markedssats
  • Betalingsutsettelse etter endt grad på inntil 2 år, som skal hjelpe studenten å finne jobb før tilbakebetaling må starte

Lånene vil være i størrelsesorden 12 000 EUR for ettårige masterprogram og 18 000 EUR for toårige masterprogram.

Norske studenter vil normalt benytte seg av Lånekassens tilbud, og vil neppe være aktuelle låntakere i Erasmus+ ordningen. Den største målgruppen er studenter med bachelorgrad som ikke har adgang til portable låneordninger i banker i sine hjemland.

For UiS betyr lånegarantien at studieprogram som ønsker å rekruttere helgradsstudenter fra europeiske land kan rette oppmerksomheten mot de land som har banker tilknyttet lånegarantien fra Erasmus+.

EU-finansieringen for studenter er som vanlig tilskudd, og ikke fullfinansiering, men det vil kunne senke terskelen for å reise til Norge for å studere. Første bank ut er MicroBank i Spania, som vil tilby lån til spanske studenter for masterstudier i Europa. Dette er begynnelsen på en utrulling i flere land som vil fortsette i årene fremover.

Studentorganisasjoner i Europa har vært kritiske til ordningen på grunn av at det vil ta midler fra utvekslingsstipend og sette europeiske studenter i gjeld til private banker. Det gjenstår å se om tiltaket vil virke og hvordan det påvirker unge europeeres økonomi.

Les mer om Erasmus+ Master Students Loan Guarantee

European Students' Union om Erasmus+ lånegaranti for masterstudenter


Sist oppdatert av Trym Holbek (11.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Erasmus pluss logo EU flagg
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no