Erasmus+ gir lån til masterstudier i utlandet


For første gang ruller Erasmus+ nå ut et lånetiltak for studenter som vil ta en hel grad i utlandet. Erasmus+ Master Student Loan Guarantee heter barnet, og drives i samarbeid med private banker. Første bank ut er Microbank i Spania.

Erasmus+ Master Student Loan Guarantee skal bidra til å øke studentmobiliteten i Europa gjennom å stimulere også til gradsmobilitet. Målet er at 200 000 europeiske studenter skal få finansieringshjelp til sine masterstudier i et annet europeisk land. EU-kommisjonen karakteriserer tiltaket som ambisiøst og et stort skritt fremover mot å oppnå det strategiske målet om at 20% av Europas studenter skal være mobile innen 2020.

Vilkårene for studenter skal være bedre enn ved ordinære lån i bank, blant annet gjennom:

  • Ingen behov for sikkerhet fra student eller foreldre
  • Fordelaktig rente under markedssats
  • Betalingsutsettelse etter endt grad på inntil 2 år, som skal hjelpe studenten å finne jobb før tilbakebetaling må starte

Lånene vil være i størrelsesorden 12 000 EUR for ettårige masterprogram og 18 000 EUR for toårige masterprogram.

Norske studenter vil normalt benytte seg av Lånekassens tilbud, og vil neppe være aktuelle låntakere i Erasmus+ ordningen. Den største målgruppen er studenter med bachelorgrad som ikke har adgang til portable låneordninger i banker i sine hjemland.

For UiS betyr lånegarantien at studieprogram som ønsker å rekruttere helgradsstudenter fra europeiske land kan rette oppmerksomheten mot de land som har banker tilknyttet lånegarantien fra Erasmus+.

EU-finansieringen for studenter er som vanlig tilskudd, og ikke fullfinansiering, men det vil kunne senke terskelen for å reise til Norge for å studere. Første bank ut er MicroBank i Spania, som vil tilby lån til spanske studenter for masterstudier i Europa. Dette er begynnelsen på en utrulling i flere land som vil fortsette i årene fremover.

Studentorganisasjoner i Europa har vært kritiske til ordningen på grunn av at det vil ta midler fra utvekslingsstipend og sette europeiske studenter i gjeld til private banker. Det gjenstår å se om tiltaket vil virke og hvordan det påvirker unge europeeres økonomi.

Les mer om Erasmus+ Master Students Loan Guarantee

European Students' Union om Erasmus+ lånegaranti for masterstudenter


Sist oppdatert av Trym Holbek (11.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol