Utlysning: Erasmus+ stipend til ansatt- og undervisningsmobilitet for 2015-2016


Besøke samarbeidspartner? Delta på kurs? Vi lyser med dette ut midler til Erasmus+ stipend til ansatt- og undervisningsmobilitet for studieåret 2015-2016.

Hovedmålet er å støtte kompetanseutvikling for ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner og styrke evnen til den enkelte ansatte til å arbeide i en internasjonal kunnskapsbedrift. Videre skal den bidra til å internasjonalisere utdanningstilbudet i Europa, øke språk- og kulturkunnskaper og -forståelse og skape tettere bånd mellom utdanning og arbeidsliv.

Det er to ordninger for utveksling for ansatte:

  • Undervisningsmobilitet - gir mulighet for faglig ansatte å reise på undervisningsoppdrag til en samarbeidspartner innen høyere utdanning
  • Ansattmobilitet - gir mulighet for faglig og teknisk-administrativt ansatte til å hospitere, gå på kurs, reise på studiebesøk hos både høyere utdanningsinstitusjoner og organisasjoner, bedrifter o.l.

Stipendet gis støtte til reise og opphold, men er å regne som et tilskudd, ikke fullfinansiering. Stipendet gis individuelt, men små grupper som ønsker å reise i fellesskap kan vurderes samlet.

Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles løpende av Internasjonalt kontor så langt midlene strekker til.

Full omtale med alle vilkår og søknadsskjema finner du her:

Undervisningsmobilitet (undervisningsoppdrag)

Ansattmobilitet (kurs, hospitering osv.)

For spørsmål kontakt Trym N. Holbek.


Sist oppdatert av Trym Holbek (09.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol