Opprykk til dosent – Anna S. Songe Møller


Anna S. Songe-Møller har fått personlig opprykk til dosent i drama og blir dermed den første dosenten i drama ved Universitetet i Stavanger.

Dosent er en stilling på samme nivå som professor, men med en kompetanse mer basert på pedagogisk virksomhet og forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot yrkesfeltet.

Anna S. Songe-Møller har en omfattende og bred kunstpedagogisk erfaring og utviklet og ledet blant annet kunstprosjektet «Pasjon».

Hun har gjennom årene fått mange ulike yrkesgrupper og profesjoner til å jobbe sammen på kunstneriske prosjekt.

Teatersamarbeid
Hun har arbeidet mye med Augusto Boals teaterformer, og sammen med Karin B. Bjerkestrand har hun utviklet Solidaritetsforumteater som en egen spesialitet.

Gjennom dette har dramastudenter ved UiS fått samarbeide med grupper med en annen bakgrunn enn dem selv. 

Songe-Møller har også arbeidet med anvendt teater innen personalutvikling i virksomheter innenfor omsorg og næringsliv og har bundet sammen eksterne oppdrag, nasjonalt og internasjonalt, med undervisningen ved UiS.

Anna S. Songe-Møller er utdannet lærer og tok hovedfag i drama ved NTNU i 1993. Hun ble ansatt ved Høgskolen i Stavanger i 1985 og ble førstelektor i drama i 1999.

Studietilbudet i drama
UiS tilbyr årsstudium i drama. Det består av to halvårsenheter, Drama og kunstfaglig kommunikasjon (høst) og Drama and Intercultural Communication (vår). Studiet fokuserer på bruk av drama i skole, fritids- og interkulturelt arbeid.

Grunnskolelærerstudenter ved UiS kan også velge drama som valgfag.


Sist oppdatert av Elin Nyberg (05.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol