Viktig melding om oppdatering av Public 360


Fredag 05.06.15 etter kl. 1400 vil Public 360 oppdateres med Service Pack 7 (SP7). Dette medfører at programmet må oppdateres på alle maskiner som har P360 installert. Oppdateringen vil skje så lenge maskinen er på eller logget av men ikke avsluttet. Etter at installasjonen er ferdig, vil du få beskjed om å restarte maskinen din. Du kan restarte maskinen din med en gang, eller innen 1,5 time. Da vil maskinen restarte uansett.

Hvis du avslutter maskinen når du går for dagen vil oppdateringen installeres når man er tilbake på jobb mandag (08.06.15).
En Service pack er en samling av oppdateringer/endringer som blir kjørt ut samtidig. Det er også viktig for å kunne tilrettelegge for ny funksjonalitet.
Hvis du opplever problemer med P360 når du kommer på jobb mandag, vennligst ta kontakt med IT hjelp eller Dokumentsenteret på telefon 51 83 30 00.

 


Sist oppdatert av Per Johan Rødland (05.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol