Møte med kunnskapsministeren


Tirsdag 2. juni var ledelsen ved UiS og HSH i Oslo for å møte kunnskapsministeren. Bakgrunnen for møtet var pause i fusjonsforhandlingene mellom institusjonene.

To hovedspørsmål som partene ikke er blitt enige om, ble tatt opp på møtet.

Det ene er hvordan den faglige virksomheten skal organiseres for å oppnå synergieffekter, kvalitet og faglig robusthet. Det andre punktet var hvilket navn den nye institusjonen skal ha.

– Statsråden ba partene om å drøfte disse spørsmålene videre og har en klar forventning om at vi lykkes, sier UiS-rektor Marit Boyesen og HSH-rektor Liv Reidun Grimstvedt.

Styrene ved de to institusjonene skal nå ta en endelig avgjørelse om den videre fusjonsprosessen. HSH har styremøte torsdag 4. juni, mens UiS-styret møtes torsdag 11. juni.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (03.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol