Utlysning av midler


Utdanningsavdeling har omlag kr. 450.000,- i disponible midler fra Universitetsfondet. Midlene er knyttet til internasjonalt utdanningssamarbeid og må anvises i løpet av 2008. Midlene kan ikke videreføres til 2009.

Utdanningsavdelingen v/Internasjonale relasjoner mottar søknader til behandling. Vi kommer til å operere med fortløpende behandling.

Følgende forutsetninger må være tilfredsstilte for å kunne søke: 

  • Tiltaket må være relatert til studentmobilitet eller annet internasjonalt utdanningssamarbeid 
  • Støtte vil prioriteres til prosjekter som er kommet langt i planlegging og utvikling 
  • Søknaden må inneholde en framstilling av tiltaket, en framdriftsplan og en konkretisering av ventet resultat 
  • Søknaden må ha et kostnadsoverslag, inklusive eventuell finansieringsdel fra eget fakultet

Følgende administrative vilkår vil gjelde søknadene: 

  • Søknader må signeres av dekan (ikke individuelle søknader), gjerne med tilråding 
  • Søknader fra fakultetene kan sendes til Utdanningsavdelingen v/ Internasjonale relasjoner
  • Søknader vil behandles fortløpende 
  • Kostnader i prosjektet blir dekket i form av tilskudd (konto 9081) til fakultetet i etterkant etter mottatt regnskap og kort rapport 
  • I visse tilfeller kan Utdanningsavdelingen anvise faktura. Dette gjøres kun etter avtale

Tiltak som viser hvordan samarbeidet kan gi synergieffekter i eget/andre fagmiljø, både ved egen institusjon så vel som ved partnerinstitusjonen vil bli særlig positivt behandlet.

Utdanningsavdelingen v/ Bjarte Hoem (tlf. 33077) kan hjelpe til med ytterligere informasjon.


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (11.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol