UiS tildelt Erasmus+ stipender til globalt samarbeid


UiS har fått tildelt Erasmus+ stipender til mobilitetssamarbeid med to universiteter utenfor Europa i året søknadsrunde: ITESM Tec de Monterrey, Mexico (ECIU) og An'Najah National University i Nablus, Palestina.

Tiltaket heter Erasmus+ Globalmobilitet og støtter student- og ansattmobilitet til samarbeidspartnere i store deler av verden. UiS har nå fått muligheten til å styrke forbindelser med samarbeidsinstitusjoner med Erasmus+ i 2015-2016.

An'Najah National University i Nablus
Samarbeidet med Nablus-universitetet gjør at ansatte fra dramagruppen ved lærerutdanningene får representere UiS i delegasjonsreisen til Nablusforeningen og Stavanger kommune i september i år. Hensikten er blant annet å gi undervisning i workshops og drive rekrutteringsarbeid blant studentene. To ansatte fra An'Najah vil få stipend for å besøke dramagruppen våren 2016, samtidig som 3 studentstipend gjøres tilgjengelig for kunst- og lærerstudenter i Nablus for å studere semesterprogrammet "Drama and Intercultural Communication" som gir 30 ECTS.

Stavanger og Nablus har vært vennskapsbyer siden 1996, og mange studenter fra Nablus har deltatt i kulturutveksling med Stavanger. Det nye nå er at samarbeidet trekkes inn i Erasmus+ rammeverket, støttet av Erasmus+ finansiering. Stipendene er til disposisjon for dramagruppen på bakgrunn av deres langvarige arbeid med Nablus-universitetet.

www.najah.edu
www.nablusforeningen.net

ITESM Tec de Monterrey
UiS er tildelt stipender til 5 studenter som vil tilbringe et semester ved denne samarbeidspartnere i Mexico. Tec de Monterrey er medlem av ECIU-nettverket, og UiS har veldig nylig inngått en intensjonsavtale om samarbeid med dem for studentutveksling på lavere grad. Stipendene vil bli lyst ut separat av Internasjonalt kontor innen sommerferien, og tildeles etter egne kriterier.

www.itesm.mx
www.eciu.org

Erasmus+ Globalmobilitet
Dette helt nye tiltaket i Erasmusprogrammet er en del av EUs strategi for samarbeid med naboregioner og andre partnerland. Finansieringen kommer fra EUs utenriksbudsjetter, og vil derfor variere og være ulikt innrettet mellom regioner. Det blir årlig utlysning til søknad på disse midlene med frist i mars, og søknaden skal sendes sentralt fra Internasjonalt kontor. Ansatte som er interessert i å delta, kan kontakte sin fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor.

Les mer om Erasmus+ globalmobilitet på SIU sine nettsider.

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (07.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Erasmus pluss logo EU flagg
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no