Nye utlysninger av midler til internasjonalt utdanningssamarbeid


SIU lyser ut midler i tre program for samarbeid i høyere utdanning med Nord-Amerika, Nordområdene og Russland, og midler til prosjektetableringsstøtte innan Erasmus+. En fjerde utlysing i Eurasiaprogrammet er like rundt hjørnet.

PÅMINNELSE - HUSK FRISTEN 23. SEPTEMBER 2015

Nordområdeprogrammet
Nordområdeprogrammet støtter utdanningsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA. Institusjonene kan søke om opp til 1,5 millioner kroner til langsiktige, treårige prosjekter, og opp til 300.000 kroner til avgrensede prosjekter som varer i to år. Den totale rammen for utlysningen er 22 millioner kroner.
Søknadsfrist: 23. september 2015, kl. 15.00 norsk tid.
Les mer om utlysningen i Nordområdeprogrammet

Prosjektmidler til samarbeid med Nord-Amerika
Støtte til utdanningssamarbeid med institusjoner i USA og Canada. Utlysningen prioriterer søknader som kobler utdanning og arbeids-/næringsliv på en god måte. Det kan søkes om opptil 200 000 kroner til prosjekter som varer i 18 månader. Den totale rammen for utlysningen er 2,4 millioner kroner.  
Søknadsfrist: 23. september 2015, kl. 15.00 norsk tid.
Les mer om utlysningen om prosjektmidler til samarbeid med Nord-Amerika

Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet
Norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å etablere eller utvikle et nettverkssamarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i andre nordiske land og Russland kan søke støtte gjennom det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet. Det kan søkes om støtte på inntil 50 000 euro for nordisk deltakelse i ettårige prosjekter. Den totale rammen for utlysningen er 445 000 euro.
Søknadsfrist: 23. september 2015, kl. 15.00 norsk tid.
Les mer om utlysningen i det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet

Prosjektetablering innen Erasmus+
Det kan søkes om støtte til prosjektetablering innen de sentraliserte tiltakene Kunnskapsallianser, Sektorallianser og Kapasitetsbygging. Målet med disse midlene er å øke den norske deltakelsen i Erasmus+. SIU tilbyr inntil 100 000 kroner i prosjektetableringsstøtte for koordinatorer og inntil 50 000 kroner for partnere i prosjekter. Norske offentlige eller private organisasjoner som er involverte i utdanning kan søke om støtte til å etablere et prosjekt, enten de deltar som koordinator eller som partner. Dette kan være høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skoler, fagskoler, bedrifter, bransjeorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner eller andre statlige organer. De ulike tiltakene retter seg mot ulike målgrupper og stiller ulike krav til hvordan et partnerskap skal være satt sammen.
Søknadsfrist: 23. september 2015, kl. 15.00 norsk tid.
Les meir om prosjektetablering innan Erasmus+
Les nyhetssak om prosjektetablering innen Erasmus+

Eurasiaprogrammet
Eurasiaprogrammet støtter utdanningsprosjekter mellom høgyere utdanningsinstitusjoner i Norege og i Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kirgisistan, Hviterussland og Tadsjikistan. En ny utlysning for støtte til flerårige prosjekter er planlagt for juni 2015. Tentativ ramme for utlysningen er 45 millioner norske kroner. Fullstendig utlysningstekst og retningslinjer vil bli lagt ut på www.siu.no/eurasia.


For informasjon og bistand til søknadsutforming, kontakt gjerne fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor.


Sist oppdatert av Trym Holbek (02.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol