Hvem fortjener Forskningsrådets priser for 2015?


Kjenner du en forsker eller bedrift som er verdt en pris? Forsknings- og innovasjonsmiljøene kan nå foreslå kandidater til Forskningsrådets priser. Forslag kan komme fra enkeltpersoner eller fra institusjoner.

Prisen for fremragende forskning

Prisen er på 1 million kroner og skal gis til forskere som holder meget høy faglig kvalitet, nasjonalt og internasjonalt. Prisen omfatter alle fag og disipliner, inkludert tverrfaglige miljøer. Prisen skal være inspirasjonskilde til videre innsats. Vinneren av prisen for fremragende forskning får dessuten et eksemplar av skulpturen "Liggende Møbius" av Aase Texmon Rygh.
Forslag til kandidater må være fyldig begrunnet og dokumentert og sendes til Forskningsrådet på forskningsprisen@forskningsradet.no innen 17. juni 2015. Vedtektene finner du øverst til høyre.

Innovasjonsprisen

Forskningsrådets innovasjonspris på 500.000 kroner gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og på den måten skapt forskningsbasert innovasjon. Virksomheten må ha benyttet seg av ett eller flere av Forskningsrådets virkemidler.
Prisen kan deles ut til både offentlige og private virksomheter. Prispengene skal brukes i virksomhetens innovasjonsaktiviteter. Bruk skjemaet "Innovasjonsprisen" ved forslag til kandidat. Skjemaet sendes til Forskningsrådet på innovasjonsprisen@forskningsradet.no innen 17. juni 2015. Skjemaet finner du øverst til høyre.

Formidlingsprisen

Formidlingsprisen på 250.000 kroner gis til forskere som utmerker seg med levende og nyskapende kommunikasjon fra eget fagfelt. Prisen skal stimulere til formidling av forskning overfor allmennheten, og alle typer formidling kan premieres. Bruk skjemaet "Formidlingsprisen" ved forslag til kandidat. Skjemaet sendes til Forskningsrådet på formidlingsprisen@forskningsradet.no innen 17. juni 2015. Mer informasjon og vedtektene finner du på Forskningsrådets sider.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (28.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol