Institutt for musikk og dans gratulerer Siri Dybwik med utnevnelsen som professor i samtidsdans!


Siri Dybwik har vært ansatt ved UiS siden 1990. Hun startet samtidsdanskompaniet Dybwikdans i 1999, kompaniet arbeider nasjonalt og internasjonalt med produksjoner for det tradisjonelle scenerommet og det offentlige rom. Det er en sterk relasjon mellom arbeidet i Dybwikdans og ved UiS, mellom hennes kunstneriske praksis og hennes undervisningsmetoder.

Artikkelen er hentet fra Stavanger Aftenblad 28.05.2015:

"Siri Dybwik er blitt danseprofessor

Siri Dybwik er utnevnt til professor i samtidsdans ved UiS. Og dansemiljøet i distriktet jubler!

- Dette gir tyngde og anerkjennelse, og viser igjen både nasjonalt og internasjonalt, kommenterer Therese Markhus, daglig leder i RAS, Regional arena for samtidsdans, i Sandnes. Hun er stolt på vegne av dansemiljøet lokalt, og sier dette viser respekt for det arbeidet Siri Dybwik har lagt ned gjennom mange år.

- Veldig, veldig bra, sier Linda Birkedal om utnevnelsen. Hun er utøvende danser og koreograf i Stavanger, dessuten undervisningsleder på dans ved Institutt for musikk og dans ved Universitet i Stavanger. Som igjen er avdelingen hvor Siri Dybwik tidligere hadde tittelen faglig leder, men nå er blitt professor.

At instituttet har fått en professor i dans, mener Birkedal er en flott synliggjøring av institusjonen og gjør det enda mer attraktivt å være student på utdanningen innen utøvende dans i Stavanger.

Dag Jostein Nordaker, instituttleder for Institutt for musikk og dans, sier at utdanningen i Bjergsted nå vil være en mer attraktiv samarbeidspartner for utenlandske institusjoner. Et slikt samarbeid eksisterer alt nå, men det kan bli mer av det framover.

- Utnevnelsen av Siri Dybwik som professor i samtidsdans viser at vi har kompetanse. Og kan hjelpe til at vi endelig får en utdannelse på masternivå innen dans, sier Nordaker.

Og professoren selv? Hun er på turné utenlands med barneforestillingen "Toddlernes rom." Til NRK sa hun før helgen at utnevnelsen kan åpne noen dører for henne i yrkessammenheng.

Siri Dybwik er 50 år gammel og født i Bodø. Hun har arbeidet som koreograf siden 1990, og startet samtidsdanskompaniet dybwikdans i 1999. Hennes mangeårige innsats for dans og scenekunst i Stavanger-regionen er en del av bakgrunnen for at hun nå er utnevnt til professor i samtidsdans."

 

 


Sist oppdatert av Jannicke Fjermestad (28.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol