Åpen forelesning: Hva er metakognisjon - og kan vi bruke den i undervisningen?


Metakognisjon er er et hyppig forekommende begrep i dagens diskurs om skole og pedagogikk. I Ludvigsen-utvalgets rapport Fremtidens skole holdes begrepet metakognisjon opp som et tjenlig begrep for fremtidens skole, begrepet er også sentralt i mange opplæringsprogrammer. I dette foredraget drøfter Finn Egil Tønnessen hvilke muligheter og begrensninger kognitiv psykologi har i pedagogikken.

I foredraget bygger han på resonnement presentert i sin nye bok Can we read letters. Reflections on fundamental issues in reading and dyslexia research (2014 - Open access)

Tid:
Tirsdag 2. juni,  kl 12.15-13.30

Sted:
Hagbard Line-huset - Rom HL U-205

 

Foredraget er det første av tre foredrag med utgangspunkt i boka "Can we read letters", de to neste blir 8. og 22. september 2015.

  • 8. September, 12.15-13.30 (rom blir opplyst senere): Trenger vi dysleksibegrepet? v/ Finn Egil Tønnessen
  • 22. September, 12.15- 13.30 (rom blir opplyst senere: Hermeneutikk og leseopplæring v/Finn Egil Tønnessen

Sist oppdatert av Trond Egil Toft (22.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Forside på boka Can we read letters
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no