Møte i Utdanningsutvalet 11. november


Innkalling og sakliste til Utdanningsutvalet sitt møte 11. november er publisert

Hovudsaker i dette møtet er revisjon av eksamensforskrifta og revisjon av mandat og samansetjing for Utdanningsutvalet. Innkallinga vert sendt ut to veker før møtet denne gongen. To saker vert ettersende innan 4. november: 41/15 Revisjon av eksamensforskrifta og 45/15 Endring av namn på Master i byutvikling og urban design.

Dette er siste møtet i denne utvalsperioden. Ny periode startar 1. januar 2016.

Gå til utvalet sine heimesider for å finna dokumenta.


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (29.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol