Nytt strukturert skriveseminar for vitenskapelig ansatte ved SV-fakultetet 12.-14. oktober


For femte gang inviterer vi til strukturert skriveseminar for vitenskapelig ansatte ved SV-fakultetet. Seminaret blir holdt på Utstein kloster hotell, fra mandag 12. oktober kl. 16 til onsdag 14. oktober kl. 15.

Er det vanskelig å strukturere skrivetiden? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? I dette seminaret legger vi tilrette for en lengre sammenhengende periode, hvor hovedformålene med seminaret er egen skriving og å:

  1. gi vitenskapelig ansatte sammenhengende tid til å skrive på eget pågående arbeid
  2. gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned og skrive selv om man bare har 1,5-2 timer til rådighet, og ikke minst
  3. lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet – noe som er viktig for den enkeltes motivasjon.

Påmelding foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet, men førsteprioritet blir gitt til de i kombinerte stillinger (dvs vitenskapelig ansatte som både forsker og underviser). De som ikke har deltatt på strukturert skriveseminar tidligere vil bli prioritert. Det er anledning for tidligere deltakere å søke også, så fremt det forrige arbeidet er innsendt til vurdering eller publisert. Forutsatt ledig plass er det også mulighet for ph.d.-stipendiater å delta, men med en egenandel på 2000,-.

Det er en forutsetning at man

  • arbeider med en publikasjon (artikkel eller bokkapittel), med mål om å bearbeide/ferdigstille denne på seminaret (ev kappe for stipendiater),
  • deltar på hele seminaret og overnatter på hotellet (enerom).

Det er ikke lagt opp til gjennomgang eller diskusjon av hverandres arbeider i løpet av seminaret, som ledes av prodekan for forskning, Trude Furunes.

Utgiftene til oppholdet blir dekket av fakultetet. Instituttleder må være orientert om og anbefale søknad om deltagelse.
Vi gjør oppmerksom på at ev avmelding (av andre årsaker enn medisinske) må meldes minimum en uke før oppstart av seminaret av hensyn til eventuell venteliste og hotellets endringsfrist.

Påmeldingsfrist er tirsdag 16. juni. Søknadsskjema og program vil bli sirkulert i løpet av kort tid.

Det er plass til inntil 20 deltagere på seminaret.


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (01.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol