Revidert nasjonalbudsjett 2015


Regjeringen legger fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2015 i dag, tirsdag 12. mai.

I det reviderte nasjonalbudsjettet for 2015 blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett i slutten av juni.

Følgende forslag omfatter universitets- og høgskolesektoren:

  • Regjeringen foreslår å bevilge 2 398 millioner kroner til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, i 2015. Dette er en økning på 344 millioner kroner fra vedtatt budsjett for 2015. Økningen skyldes endringer i valutakursen og etterberegninger av kravet til Norges kontingent for 2013.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til planlegging av framtidig campus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til prosjektering av nybygg for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Nybygget er planlagt på Øya i Trondheim.
  • Regjeringen foreslår å bevilge penger til 24 studieplasser i ingeniørfag (undervannsteknologi) i regi av Høgskolen i Bergen (HiB). Studiet er desentralisert og tilbys i Florø.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å opprette et senter for forskning på høyreekstremisme.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til Mechatronics Innovation Lab (MIL), tidligere kjent som Sørlandslab. Testlaboratoriet vil være en enhet under Universitetet i Agder.

 


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (12.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol