Utlysning: Midler til prosjektetablering i Erasmus+


For å bidra til økt norsk deltakelse og gevinst fra Erasmus+, lyser SIU ut midler til prosjektforberedelse. Dette innbærer støtte til å skrive søknader rettet mot sentraliserte tiltak under Erasmus+: Kunnskapsallianser, Sektorallianser og Kapasitetsbygging.

Europeisk og internasjonalt samarbeid om utdanning, nyskaping og nærings-/arbeidsliv fremmer kvalitet og relevans i norsk utdanning, og bidrar til å opprettholde og styrke norsk konkurranseevne. Det er derfor et kunnskapspolitisk mål å øke norsk deltagelse i Erasmus+. Hensikten med prosjektetableringsstøtten er å bidra til at norske institusjoner og bedrifter når opp i europeisk konkurranse om prosjektmidler.

Kunnskapsallianser er prosjekter der det stilles eksplisitte krav om samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Sektorallianser er prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom fag- og yrkesopplæring og arbeidslivet. Erasmus+ finansierer også kapasitetsbyggingsprosjekt innen høyere utdanning. Disse prosjektene gir norske institusjoner muligheten til å delta i prosjektsamarbeid med partnere også utenfor EU- og EØS EFTA-landene. Prosjektene har som mål å heve kvaliteten på høyere utdanning i minst et av partnerlandene, og da særlig partnerlandene på Vest-Balkan og EUs naboland i øst og sør.

SIU tilbyr totalt inntil 100 000 NOK i prosjektetableringsstøtte for koordinatorer og inntil 50 000 for partnere i prosjekter. SIU kan ikke innvilge mer enn en søknad per prosjekt.

SIU åpnet for søknader 15. april 2015. Søknadsfrist er løpende frem til 1. desember kl. 12.00 norsk tid. Søknad sendes i SIUs søknads- og rapporteringssystem Espresso. Kontakt fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor for mer informasjon om utlysning og søknad.

Les hele utlysningen her

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (11.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol