Utlysning: Midler til prosjektetablering i Erasmus+


For å bidra til økt norsk deltakelse og gevinst fra Erasmus+, lyser SIU ut midler til prosjektforberedelse. Dette innbærer støtte til å skrive søknader rettet mot sentraliserte tiltak under Erasmus+: Kunnskapsallianser, Sektorallianser og Kapasitetsbygging.

Europeisk og internasjonalt samarbeid om utdanning, nyskaping og nærings-/arbeidsliv fremmer kvalitet og relevans i norsk utdanning, og bidrar til å opprettholde og styrke norsk konkurranseevne. Det er derfor et kunnskapspolitisk mål å øke norsk deltagelse i Erasmus+. Hensikten med prosjektetableringsstøtten er å bidra til at norske institusjoner og bedrifter når opp i europeisk konkurranse om prosjektmidler.

Kunnskapsallianser er prosjekter der det stilles eksplisitte krav om samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Sektorallianser er prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom fag- og yrkesopplæring og arbeidslivet. Erasmus+ finansierer også kapasitetsbyggingsprosjekt innen høyere utdanning. Disse prosjektene gir norske institusjoner muligheten til å delta i prosjektsamarbeid med partnere også utenfor EU- og EØS EFTA-landene. Prosjektene har som mål å heve kvaliteten på høyere utdanning i minst et av partnerlandene, og da særlig partnerlandene på Vest-Balkan og EUs naboland i øst og sør.

SIU tilbyr totalt inntil 100 000 NOK i prosjektetableringsstøtte for koordinatorer og inntil 50 000 for partnere i prosjekter. SIU kan ikke innvilge mer enn en søknad per prosjekt.

SIU åpnet for søknader 15. april 2015. Søknadsfrist er løpende frem til 1. desember kl. 12.00 norsk tid. Søknad sendes i SIUs søknads- og rapporteringssystem Espresso. Kontakt fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor for mer informasjon om utlysning og søknad.

Les hele utlysningen her

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (11.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Erasmus pluss logo EU flagg
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no