Redusert tjenestebemanning / reduced availability to day 8th of May.


IT-avdelingen skal ha kurs i tidsrommet 09:00 – 16:00 i dag. Det medfører at enkelte av våre tjenester kan få lenger behandlingstid. Det kan også føre til kø på telefonhenvendelser til 51833000. Innkomne saker vil bli behandlet fortløpende i etterkant. Staff at the IT-department are attending a course today. This means that some of our services may have longer response times. It can also lead to telephone queue to 51833000. Incoming cases are treated consecutively afterwards


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (08.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol