Prosjektleder for fusjonen


Kjersti Melberg (44) er fra denne uken på plass som prosjektleder for fusjonen mellom HSH og UiS. Prosjektlederen er resultat av en anbudsprosess som IRIS A/S, hvor Melberg er ansatt, vant.

Kjersti Melberg er forskningssjef ved IRIS Samfunnsforskning, hvor hun leder forskningsgruppen «Velferd og politikk» samt utfører forskning og konsulentoppdrag innenfor sine egne forskningsfelt som er organisasjonsutvikling og endringsledelse.
Av utdannelse er hun dr.polit. i sosiologi fra UIB og cand.polit. i statsvitenskap fra NTNU og fullfører for tiden sin MBA i økonomistyring og ledelse ved NHH.

Melberg har betydelig erfaring fra forskning og utvikling, det private næringsliv og offentlig forvaltning. Hun har vært forsker, seniorforsker og forskningssjef i totalt 15 år, har hatt ulike lederstillinger og senior faglederstillinger i Statoil.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (07.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol