Oppdatering av skjema for refusjon av utlegg


I økonomihåndboken er det oppdatert skjema som må brukes ved refusjon av utlegg. Det er viktig at det kun er en pdf-fil pr refusjonsskjema (inkludert vedlegg)

Oppdateringene er foretatt for at bilaget automatisk sendes til korrekt person i Basware. Derfor må kun nye skjema benyttes. Feil utfylling kan medføre forsinket behandling. De forskjellige bestillerkodene er lagt inn i en nedtrekksmeny. Husk å velg rett bestillerkode.

 

Bilagsdato og fakturanummer genereres automatisk for raskest mulig behandling.

 

Skjema og arbeidsrutine finnes i skjemasamlingen til AØV: http://www2.compendiapersonal.no/Kunder/uis/okonomi.nsf/unique/2DE38C074D15EAC6C1257B550041EBA2

 

Klikk her for direkte link til skjema
klikk her for direkte link til rutine

 


Sist oppdatert av Åse Ormøy (24.04.2015)

Skriv ut artikkel print symbol