Ruskonferanse på Sola


1. -2. april arrangeres StaRuS-konferansen på Sola Strand Hotel. Konferansen tar for seg brukermedvirkning innen rusfeltet, og baserer seg på deltakernes kunnskap og erfaringer. Spørsmålet er om brukermedvirkning faktisk bidrar til at brukerne får den hjelpen de har behov for?

StaRus (Stavangergruppen for Rusmiddelforskning) er et samarbeidsforum for utvikling av rusmiddelforskning og består av IRIS, Universitetet i Stavanger, Rogaland A-Senter og Stavanger Universitetssjukehus.

Sist oppdatert av (01.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol