Ny kommunikasjonsrådgiver


Benedicte Pentz (43) er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Stavanger. Hun har ansvar for intern kommunikasjonsrådgivning og ekstern kommunikasjon knyttet til Det samfunnsvitenskapelige fakultetet.

Benedicte har lang fartstid innen kommunikasjon og journalistikk. Etter avsluttet journaliststudie ved Universitetet i Stavanger i 1995, arbeidet hun i Stavanger Aftenblad, før hun begynte i Statoils kommunikasjonsavdeling i 1997. Her jobbet hun med intern- og eksternpublikasjoner, samt utvikling av kommunikasjonsstrategier. De to siste årene har Benedicte vært selvstendig næringsdrivende.

Som kommunikasjonsrådgiver med særlig ansvar for Det samfunnsvitenskapelige fakultetet vil Benedicte blant annet gi kommunikasjonsfaglige råd, håndtere presse, bidra i nettutvikling og jobbe med forskningsformidling.

Benedicte kan nås på telefonene 51 83 41 59 / 41 68 27 46 og e-post: benedicte.pentz@uis.no

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (21.04.2015)

Skriv ut artikkel print symbol