Seminar: Norge - Russland 1814-2014


Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til åpent seminar onsdag 15. april kl 18.00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Program:
Professor Jens Petter Nielsen, Universitetet i Tromsø :”Det asymetriske naboskap: Norge og Russland 1814-2014
Professor Kari Aga Myklebost, Universitetet i Tromsø: ”Forholdet til nordlige minoriteter 1814-2014”

Kaffepause

Historiker og kommentator Tom Hetland, Stavanger Aftenblad: ”Postsovjettid med fokus på sikkerhetspolitikk”

Spørsmål og kommentarer

Det asymmetriske naboskap er et norsk-russisk forskningsprosjekt om forholdet mellom Norge og Russland gjennom 200 år. Det har resultert i 2 store bind, «Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814-1917» (Pax Forlag 2014) og «Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014» (kommer ut i mai 2015).

Nielsen vil snakke om innholdet  i tobindsverket, med særlig vekt på sikkerhetspolitiske problemstillinger: Representerte  Russland en fare for Norge i  de 200 årene?

Myklebost er forfatter i begge bindene, og vil konsentrere seg om minoritetspolitikk, mens Hetland som kjent er tidligere sjefredaktør i Aftenbladet og historiker med hovedoppgave om sovjetisk Norge-politikk fra Universitetet i Bergen i 1983.

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (13.04.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Logo for Vitenskapsakademiet i Stavanger
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no