Søkerseminar 29. april for fire finansieringsordninger


SIU arrangerer den 29. april på Gardermoen et søkerseminar om fellesutlysningen av midler til fire programmer: Prosjektmidler for Nord-Amerika, Nordområdeprogrammet, Nordisk-russisk samarbeid og Eurasiaprogrammet. Alle utlysningene har søknadsfrist 23. september 2015 klokken 15.00.

Medio april lyser SIU ut midler til fire internasjonale samarbeidsordninger. Alle utlysningene har søknadsfrist 23. september 2015 klokken 15.00. Her finner du oversikt over programmene med utlysninger, og pott som gjøres tilgjengelig i denne utlysningen:

Prosjektmidler for Nord-Amerika
Kortsiktige prosjekter
Ca 2 000 000 NOK

Nordområdeprogrammet
Langsiktige og kortsiktige prosjekter
Ca 22 000 000 NOK

Eurasia
Langsiktige og kortsiktige prosjekter
TBA

Nordisk-russisk samarbeid
Langsiktige og kortsiktige prosjekter
Ca 3 000 000 NOK

Søkerseminaret for disse fire programmene finner sted på Hotell Park Inn på Gardermoen. Seminaret er åpent for både faglige og administrativt ansatte som ønsker å søke i ett eller flere av programmene.

Program og påmelding finner du her.

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (07.04.2015)

Skriv ut artikkel print symbol