Årets FRIPRO utlysning er klar!


Forskningsrådets program for frie midler, FRIPRO, har publisert årets utlysning med frist 27. mai kl. 13:00. FRIPRO består av tre fagkomiteer: FRIMEDBIO, FRINATEK og FRIHUMSAM, som tilsammen lyser ut 765 mill. kroner i år. Nytt av året er kategorien Toppforsk, som skal stimulere gode forskningsmiljøer mulighet til å hevde seg internasjonalt.

FRIPRO lyser altså ut midler innenfor fem søknadstyper som dekker ulike deler av forskerkarrieren:

  • Mobilitetsstipend – 0-6 år etter doktorgrad
  • Unge forskertalenter – 2-8 år etter doktorgrad. Søker må være under 40 år.
  • Forskerprosjekter – minst 6 år etter doktorgrad
  • Toppforsk – minst 6 år etter doktorgrad
  • Arrangementsstøtte

ps. du kan kun være prosjektleder for en søknad til FRIPRO i 2015.

Nytt i år: FRIPRO Toppforsk

FRIPRO Toppforsk er en ny søknadstype som skal gi gode forskningsmiljøer mulighet til å utvikle seg til å bli blant de internasjonalt ledende innenfor sine fagfelt.

Vær oppmerksom på at søknader om FRIPRO Toppforsk skal være godkjent av ledelsen ved institusjonen som søker. Den skal stå oppført i en egen liste over søknader til FRIPRO Toppforsk som institusjonen skal sende Forskningsrådet innen 29. mai.  

Lenke til FRINATEK-utlysning

Lenke til FRIMEDBIO-utlysning

Lenke til FRIHUMSAM-utlysning

ps. utlysningen blir først aktiv, med tilgang til søknadsskjema  seks uker før fristen. (Man kan opprette et midlertidig søknadsskjema som kan overføres søknade gjennom denne linken)

Ta kontakt med forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS for spørsmål om utlysningen, eller bistand i søknadsprosessen. Lena Forgaard for helse og velferd relaterte prosjekter, og Vibeke Hervik Bull for andre prosjekter.

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (30.03.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no