Seminar om offshoreutstyr


27. mars kan du både spise lunsj og høre om et doktorgradsprosjekt ved UiS som tar for seg teknisk integritet og prestasjonsoptimalisering av utstyr på offshore installasjoner.

Torsdagen etter påske blir det nemlig arrangert lunsjseminar. Det er Senter for Industriell teknologi og driftsledelse (CIAM) ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Aker Kværner Offshore Partner som inviterer ansatte og studenter ved UiS til å delta.

Under seminaret blir det først en presentasjon av et doktorgradsprosjekt om teknisk integritet og prestasjonsoptimalisering av utstyr på offshore installasjoner. Deretter skal Aker Kværner Offshore Partner presentere ”TIMS”, et nytt servicekonsept for økt produksjonstilgjengelighet, reduserte driftskostnader og sikring av HSE-ytelser. 

Lunsjseminaret skjer i Badehusgaten 39 i Stavanger, og varer fra klokka 11.30 til cirka klokka 13. Påmelding må skje innen 25. mars.

For mer informasjon kan Kristian Aareskjold kontaktes på kristian.aareskjold@uis.no eller 51832169.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (18.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol