Ny doktorgrad i brønndesign


I en ny avhandling av John Emeka Udegbunam presenteres en metodikk for å forbedre modelleringsprosessen knyttet til design av borebrønner.

Udegbunam forsvarte doktoravhandlingen «Improved Well Design with Risk and Uncertainty Analysis» ved Universitetet i Stavanger 16. januar 2015.

Avhandlingen foreslår en forbedret metodikk for brønnplanlegging der man tar hensyn til usikkerhet i modelleringsprosessen og identifiserer de mest kritiske parameterne.

Usikkerhet i inndata, uttrykt ved sannsynlighetsfordelinger blir propagert ved hjelp av Monte Carlo-simuleringer og modelleringsresultater presenteres som fordelinger. Dette gjør det mulig å analysere mulige utfall som kan inntreffe med en viss sannsynlighet.  

Lettere å planlegge
Ved å introdusere denne typen metoder i modelleringsprosesser knyttet til brønndesign kan det bli lettere for brønnplanleggere å veie ulike alternativer opp mot hverandre.

Eksemplene i avhandlingen er knyttet til modellering av kollaps og fraktureringstrykk i formasjoner, samt modellering av operasjonsvinduet i en underbalansert boreoperasjon.

Beskriver tofasestrøm
Avhandlingen presenterer også simuleringsresultater knyttet til et numerisk skjema som kan beskrive en dimensjonal tofasestrøm i brønner.

Simuleringene viser at skjemaet har mulighet for å beskrive dynamiske brønnstrømningsprosesser knyttet til både trykkbalansert og underbalansert boring og modellen kan forhåpentligvis ha en rolle knyttet opp mot undervisning.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (16.03.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
John Emeka Udegbunam
John Emeka Udegbunam
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no