Vedlikehold på dataanlegget søndag 30.mars


Vedlikehold på dataanlegget søndag 30.mars 

        Våre e-post tjenere skal oppgraderes

        Vedlikeholdet vil pågå fra klokken 11:00 til 14:00

        E-post for studenter og ansatte vil være utilgjengelig.

Kontakt Servicedesk (31580) dersom du har spørsmål eller innsigelser.

Sist oppdatert av (14.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol