Viktig endring i Kopinor-avtalen!


Det har kommet endringer i Kopinor-avtalen som alle bør være klar over, spesielt i forhold til kompendier.

Tidligere har avtalen med Kopinor rullet fra år til år uten særskilte endringer. Det var lov å kopiere inntil 15 %, eller et kapittel, av en bok og sette sammen til kompendier uten å foreta seg noe ekstra.

Det er nå enkelte endringer i avtalen som alle bør være klar over. Det viktigste er at nå MÅ rettighetene til alle utdrag klareres i BOLK før det lages nye kompendier (sammenstilling av to eller flere bokutdrag).

Det vil si at alle som ønsker å opprette / bruke kompendier må ha en brukerkonto slik at de kan gå inn i BOLK og finne materialet de ønsker å bruke og klarere rettighetene.

Her finner du informasjon om bruken av BOLK.

De av dere som trenger en brukerkonto i BOLK for å kunne opprette kompendier, kan gi beskjed til Linda Johnsen på biblioteket. (linda.johnsen@uis.no) Dere vil også bli invitert til et møte 19. mars, der ansatte fra Kopinor vil informere om den nye avtalen og bruken av BOLK.


Sist oppdatert av John David Didriksen (13.03.2015)

Skriv ut artikkel print symbol