Vi søker innovative ideer som løser fremtidens utfordringer!


Finansiering er tilgjengelig gjennom Prosjekt Plogen for innovasjon og kommersialisering i 2015. Utlysningen er åpen for ansatte ved UiS, SUS, IRIS og HSH. Løpende søknadsfrist frem til 30 juni 2015.

Prosjekt Plogen ønsker å bidra til innovasjon i regionen gjennom å støtte opp om utviklingen av nye forskningsbaserte produkter og tjenester. Ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus, IRIS og HSH kan søke. Følg med på oppdateringer på www.prekubatortto.no og nettsidene til ditt forskningsmiljø.

(For information about the Plogen project in English, please click here)

Finansiering er tilgjengelig gjennom denne utlysningen!

Hver søknaden kan være på inntil 50.000 NOK. Vi forventer å bidra til inntil 70 prosjekt. Alle prosjektene må gjennomføres i 2015. Midlene kan brukes til at den enkelte forsker og/eller student kan bruke tid til å videreutvikle ideen og dekke kostnader ved:

1. Dokumentering av ide og utvikling av ideen
2. Initielt nyhetssøk og patentsøk
3. Mindre mulighetsstudie
4. Innledende næringslivskartlegging


Vi inviterer herved til å sende inn en kort søknad til Prekubator TTO. Enkel søknadsmal - kun på engelsk (DOFI Project Plogen 2015) fylles ut og sendes merket i e-post emnefelt “Project Plogen 2015” til matyas@prekubatortto.no.

Vi vurderer søknadene månedlig frem til 30 juni 2015 og så lenge der er tilgjengelig finansiering.
.
For mer informasjon, kontakt Anne Cathrin Østebø ostebo@prekubatortto.no  og 936 99 095 eller
Matyas Kolsofszki, RTTP, Project Plogen Manager matyas@prekubatortto.no  og 410 68 556.
 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (13.03.2015)

Skriv ut artikkel print symbol