USA-diplomati i Forum for historie, kultur og samfunn


Postdoktor Helge Danielsen, Universitetet i Oslo, holder foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 26. mars kl. 18.00-19.30, rom O-101 Hulda Garborgs hus.

Tittel på foredraget er "Amerikansk "public diplomacy" i Norge i 1950-årene - bakgrunn, målsetninger og strategier".

Såkalt 'public diplomacy' er en samlebetegnelse for tiltak som et lands myndigheter setter i verk for å håndtere sitt forhold til et annet lands befolkning. Formålet med slike tiltak er som regel å støtte opp under tradisjonelle diplomatiske og politiske mål, og virkemidlene kan f.eks. strekke seg fra opprettelsen av såkalte kultur- eller informasjonssentre, via gjennomføring av utvekslingsprogrammer, til bruk av uforfalsket propaganda. Når USA intesiverte sin bruk av denne formen for diplomati i begynnelsen av den kalde krigen, var formålet bl.a. å skape positive Amerika-bilder blant de allierte landenes befolkninger.

Foredraget tar for seg hvilke virkemidler som ble foretrukket i Norge, hva som var hovedmålsetningene med amerikansk påvirkningspolitikk her i landet, og hvordan det norske eksempelet kan plasseres i forhold til overordnete amerikanske 'public diplomacy'-strategier i 1950-årene.

Sist oppdatert av (13.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no