Vellykket skriveseminar for ph.d-kandidater på Utstein


SV-fakultetet arrangerte strukturert skriveseminar for ph.d-kandidater 23. til 25. februar på Utstein kloster hotell. I to dager jobbet 27 kandidater med å skrive på egne vitenskapelige arbeider. Hensikten med semiaret var både å gi tips til praktisk organisering av dagen, knytte kontakter, styrke hver enkelts skriveaktivitet og å bidra til økt gjennomstrømning av kandidater.

Dette skriveseminaret var spesielt beregnet for ph.d-kandidater som holder på med en artikkel eller kappen, slik at de fikk satt av to sammenhengende dager til å skrive.

Trude Furunes, prodekan for forskning ved SV-fakultetet, startet med å gi rammer for opplegget, og bakgrunn for hvordan seminaret var planlagt. Her ble det poengtert at det viktigste man må gjøre for å øke skriveaktiviteten er å regelmessig sette av tid i kalenderen - reservert til skriving.

Seminaret hadde tre hovedformål:
1) gi ph.d-kandidater sammenhengende tid til å skrive på eget pågående arbeid
2) gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned å skrive selv om man bare har 1,5-2 timer til rådighet, og ikke minst
3) lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet – noe som er viktig for den enkeltes motivasjon.

I løpet av seminaret hadde deltakerne åtte skrivesesjoner (á 1,5 t) viet til egen skriving, med mulighet til å jobbe konsentrert uten avbrytelser. Før og underveis satte hver enkelt seg mål og delmål for eget arbeid, der litt av læringen bestod i å sette og justere delmål slik at de ble realistiske.

Det meste av tiden var viet egen skriving.

I pausene var det tid til å snakke sammen, og det ble knyttet kontakter på tvers av institutter og fagområder, samt delt gode tips og erfaringer. De som deltok spente vidt, fra nystartede kandidater som knapt har skrevet artikler tidligere, til de som nærmer seg innlevering av avhandlingen.

 - Med så gode tilbakemeldinger vil det bli gjennomført flere skriveseminar i løpet av 2015, sier prodekan for forskning Trude Furunes. Vi håper også at tiltaket bidrar til å stukturere hverdagen for kandidatene, og på sikt øker gjennomstrømningen på ph.d-studiet på fakultetet.


Seminaret bygger på disse referansene:

• Murray, R. & Newton, M. (2009). Writing retreat as structured intervention: margin or mainstream?, Higher Education Research & Development, 28:5, 541-553.
• Silvia, P.J. (2008). How to write a lot: A practical guide to productive academic writing. Washington, DC. American Psychology Association.


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (13.03.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Walk and talk på skriveseminaret
Walk and talk på skriveseminaret
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no