Midler til læringsmiljøfremmende tiltak


Utdanningsdirektøren har satt av inntil kr. 300.000,- til finansiering av prosjekter eller tiltak som bidrar til å fremme læringsmiljøet for studentene ved Universitetet i Stavanger i studieåret 2015/2016. Fristen for å søke midler er 1. mai!

Slike midler har blitt lyst ut årlig gjennom Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) som har som målsetting å være med på å skape et aktivt læringsmiljø. Med læringsmiljø forstås universitetets fysiske områder og all aktivitet som påvirker læring og undervisning ved Universitetet i Stavanger. KLU ønsker å støtte opp under prosjekter og tiltak som bidrar til et bedre læringsmiljø.

KLU har vedtatt at midler kan tildeles prosjekter eller tiltak som legger til rette for studenters læring, faglig og pedagogisk innenfor rammen av ett eller flere av følgende kriterier:

- Prosjektet/tiltaket retter fokus på det digitale læringsmiljøet ved UiS

- Prosjektet/tiltaket søker å bedre læringsmiljet for minoritetsspråklige studenter

- Prosjektet/tiltaket som retter seg mot økt studentoppfølging

Tildeling av et enkelttiltak kan ikke overstige kr. 50.000. Kvalitets- og læringsmiljøutvalget fungerer som innstillende organ for tildeling av disse midlene.

Søknadsfrist settes til 1. mai 2015.

Alle fagmiljøer, samt alle enkeltpersoner i teknisk-administrative stillinger eller vitenskapelige stillinger som jobber for et bedre læringsmiljø for studentene ved UiS kan søke midlene.

Det bes om at korte søknader på maks to sider sendes tjenestevei fra fakultetene og andre enheter ved UiS.

Mottakere av midler avgir en rapport innen 1. august 2016 som kort skisserer prosjektet, framdriften og hvordan midlene er blitt disponert.

 


Sist oppdatert av Maren Anne Kvaløy (04.03.2015)

Skriv ut artikkel print symbol