Førstehjelp mot "praksissjokket"


Mange nyutdannede lærere fortviler når teori ikke samsvarer med praksis i ny jobb. Den nye boka "Det store spranget" kan hjelpe.

Det er ikke alltid like lett å være nyutdannet lærer og fersk i klasserommet. For mange blir møtet med den nye jobben et "praksissjokk", men nå blir det hjelp å få. Førsteamanuensis Sissel Østrem og førstelektor Brit Hanssen ved Universitetet i Stavanger har begge bidratt på den nye boka "Det store spranget".

- Med "praksissjokk" mener vi overgangen fra utdanning til yrke, en overgang som ofte oppleves som svært stor, forklarer Brit Hanssen.

Meningen med "Det store spranget" er å gi ferske lærere veiledning og oppfølging rundt den nye jobbhverdagen. Boka er rettet mot både studenter og forelesere, og Hanssen håper boka kan vise hvilke muligheter som ligger i læreryrket.

- Vi ønsker å fokusere på at overgangen ikke trenger å være så dramatisk, den er mer som et sprang enn et sjokk. Temaet er lite utviklet i Norge, så behovet er helt klart til stede, fortsetter Hanssen.

"Det store spranget" bygger på erfaringer fra programmet "Veiledning av nyutdannede lærere", der cirka 300 nyutdannede lærere deltok i 2005 og 2006.

Også NTNU-professor Torlaug Løkensgard Hoel og universitetslektor ved Universitetet i Tromsø Rachel Jakhelln har bidratt på "Det store spranget".

 Les mer om veiledning av nyutdannede lærere her.


Sist oppdatert av (14.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol