Førstehjelp mot "praksissjokket"


Mange nyutdannede lærere fortviler når teori ikke samsvarer med praksis i ny jobb. Den nye boka "Det store spranget" kan hjelpe.

Det er ikke alltid like lett å være nyutdannet lærer og fersk i klasserommet. For mange blir møtet med den nye jobben et "praksissjokk", men nå blir det hjelp å få. Førsteamanuensis Sissel Østrem og førstelektor Brit Hanssen ved Universitetet i Stavanger har begge bidratt på den nye boka "Det store spranget".

- Med "praksissjokk" mener vi overgangen fra utdanning til yrke, en overgang som ofte oppleves som svært stor, forklarer Brit Hanssen.

Meningen med "Det store spranget" er å gi ferske lærere veiledning og oppfølging rundt den nye jobbhverdagen. Boka er rettet mot både studenter og forelesere, og Hanssen håper boka kan vise hvilke muligheter som ligger i læreryrket.

- Vi ønsker å fokusere på at overgangen ikke trenger å være så dramatisk, den er mer som et sprang enn et sjokk. Temaet er lite utviklet i Norge, så behovet er helt klart til stede, fortsetter Hanssen.

"Det store spranget" bygger på erfaringer fra programmet "Veiledning av nyutdannede lærere", der cirka 300 nyutdannede lærere deltok i 2005 og 2006.

Også NTNU-professor Torlaug Løkensgard Hoel og universitetslektor ved Universitetet i Tromsø Rachel Jakhelln har bidratt på "Det store spranget".

 Les mer om veiledning av nyutdannede lærere her.


Sist oppdatert av (14.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no