Gjesteforelesning med Camilla Nordby


Arkeolog Camilla Nordby holder en gjesteforelesning på Arkeologisk museum tirsdag 3. mars. Tema for forelesningen er "En stemoderlig behandlet gjenstandskategori? Harpikstetninger fra eldre jernalder på Vestlandet."

Harpikstetninger eller karfôringskitt er et relativt vanlig forekommende materiale i graver fra eldre jernalder på Vestlandet. Som navnet tilsier har vært brukt til å tette eller fôre bunnsammenføyingen samt sømmen i veggen på beholdere av tre eller bark utført i sveipeteknikk.
Disse karene har blitt benyttet både som beholdere for brente bein i kremasjonsgraver og som gravgods i ubrente graver. Selv om harpikstetningene utgjør en stor funngruppe foreligger det få forsøk på tolkning og analyse av dette materialet, og de har vært viet usedvanlig lite oppmerksomhet. Ved å kombinere kjemiske og pollenbotaniske analyser med mer tradisjonelle arkeologiske metoder viser det seg imidlertid at denne gjenstandskategorien har uforløst informasjonspotensiale og dermed en viktig kilde til kunnskap om eldre jernalder.   

Camilla Nordby har bakgrunn i arkeologi fra Universitetet i Tromsø og arkeologisk konservering fra Cardiff, Wales.Masteren i Archaeological Science ble avlagt ved Universitetet i Bradford, UK. Hun er for tiden stipendiat i forhistorisk arkeologi ved Universitetsmuseet i Bergen.

Forøvrig er Nordby mer enn gjennomsnitt opptatt av bjørkenevertjære fra alle perioder av fortiden samt bruken av naturvitenskapelig metoder anvendt innen arkeologi.

Foredraget holdes på Arkeologisk museum tirsdag 3. mars kl 12.15


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (25.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol