Åpen gjesteforelesning i morgen


Dr. Julia Gillen holder en åpen gjesteforelesning i morgen onsdag 25. februar på UiS. Foredraget har fått tittelen "Overcoming obstacles of space and time in Literacy studiues".

Dr. Julia Gillen holder en åpen gjesteforelesning onsdag 25. februar, kl. 13.15-14.30, Auditorium 0-51, Kjell Arholms hus, med tittelen “Overcoming obstacles of space and time in Literacy Studies: from writing on early twentiethcentury postcards to the Hong Kong Umbrella Movement”. 

Ulike utfordringer
I forelesningen vil Gillen presentere sin lesevitenskapelige forskning i to prosjekter hvor de tradisjonelle, etnografiske lesevitenskapelige metodene er umulige. Når hun studerer postkort fra tidlig 1900-tall kan hun verken obserevere eller intervjue de som skrev dem.

Utfordringen ved å studere literacy-hendelser i Umbrella-bevegelsen i Hong Kong var forskjellig: Hun kunne bare samle inn data i 7 timer. I forelesningen vil Gillen diskutere de metodologiske utfordringene i prosjektene, presentere funn og diskutere implikasjoner for lesevitenskapelig forskning.

Dr Julia Gillen er direktør ved the Literacy Research Centre ved Universitetet i Lancaster, Storbritannia. Hun er forfatter av Digital Literacies (Routledge, 2014) og medredaktør av Virtual Literacies (Routledge, 2013).


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (24.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol