Disputas om å passere som menneske: posthumane verdensgjøringer i science fiction


Stipendiat i Nettverk for kjønnsforskning Ingvil Hellstrand disputerer fredag 27. februar klokken 12.00 med avhandlingen Passing as human. Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction.

I avhandlingen Å passere som menneske: posthumane verdensgjøringer i science fiction diskuterer Ingvil Hellstrand forbindelseslinjer mellom populærkultur og politikk. I en samtid hvor den politiske situasjonen preges av skiftende fiendebilder, og sosio-kulturelle grenser for identitet og tilhørighet er i bevegelse, stiller Hellstrand spørsmål om hvordan ideer om det spesifikt ‘menneskelige’ blir etablert og forhandlet i populærkulturen, med spesifikt fokus på science fiction. På hvilke måter relaterer fortellinger om å passere som menneskelig til pågående diskusjoner om bioteknologi, biopolitikk og bioetikk?

Professor Wencke Mühleisen har vært hovedveileder for Hellstrand, medveileder har vært Dr. Cecilia Åsberg, Linköpings Universitet, Sverige.

 

Prøveforelesning

I forkant av disputasen blir det prøveforelesning klokken 10.00 med følgende emne: Discuss genealogies of the concept of worlding with a point of departure in how this has been used by e.g. Donna Haraway, Gayatri Spivak and Martin Heidegger, and reflect on its relevance for the analysis of feminist science fiction.

 

Både prøveforelesning og disputas avholdes I Kjell Arholms Hus, KA A3, og er åpne for alle interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.

Les mer om Hellstrand og avhandlingen på Nettverk for kjønnsforskning sine nettsider


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Stipendiat Ingvil Hellstrand disputerer 27. februar 12.00
DISPUTERER: Ingvil Hellstrand har forsket på det posthumane i science fiction
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no