Oppdaterte instruksjonsvideoer for SAP-portalen / Updated tutorials on the SAP Portal


Fem oppdaterte videosnutter som viser hvordan man gjør de vanligste registreringene i SAP-portalen er nå publisert i medarbeiderhåndboken, på norsk og engelsk. Five updated video clips that illustrate how to make the most common entries in the SAP Portal, are now available in the Employee Handbook, in both English and Norwegian.

Videoene illustrerer registrering av:

  • reiseregning
  • tid
  • egenmelding
  • ferie
  • egne opplysninger

Oppdateringen av videoene er gjort for de oppgradering av SAP-portalen bl.a. har medført nye og litt annerledes skjermbilder. I tillegg har det vært en endring i enkelte interne rutiner.

Snuttene er fortsatt veldig korte (de fleste maks. et minutt) og lettfattelige. De egner seg særlig godt for nyansatte og ved oppgaver som utføres sjelden.

All snuttene er som tidligere tilgjengelige i medarbeiderhåndboken.

 

The videos illustrate registration of:

  • travel expenses
  • working hours
  • self-certification
  • vacation
  • personal information

The update of the videos is due to an upgrade of the SAP Portal and some changes in internal routines.

The clips are still as short and intuitive as before. They are especially useful for new employees and when performing rare tasks in the portal.

All clips are available in the Emloyee Handbook.


Sist oppdatert av Tore Bjørn Hatleskog (20.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no