Invitasjon til «Talenter i spill» - nettverkskonferansen 2015 for likestilling i UH-sektoren


Universitetet i Agder arrangerer, i samarbeid med Senter for likestilling, årets nettverkskonferansen for likestillingsarbeidere. Tema for årets konferanse er «Talenter i spill». Konferansen avholdes i Kristiansand 12-13. mars.

Konferansen setter søkelyset på rekruttering av vitenskapelig ansatte til teknologi- og økonomi-fagene. Kvinneandelen er ofte under 20% innenfor disse fagfeltene.
I tillegg vil interaksjonen mellom akademia og næringsliv tas opp.

Curt Rice holder velkomstforedraget vedrørende akademia og rekruttering av kvinner til vitenskapelige stillinger. Curt Rice er ny leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning og professor ved Universitetet i Tromsø.

Tid og sted: 12. - 13. mars i Kristiansand
 
Påmelding innen mandag 9. mars

For mer informasjon og program for konferansen, se vår hjemmeside: www.uia.no/talenterispill


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (19.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no