Verdenslansering av kurs i fredskompetanse


Nå kan leger, medisinstudenter og helsepersonell over hele verden forbedre sin fredskompetanse ved hjelp av det nettbaserte kurset Medical Peace Work. Kurset lanseres i New Delhi, Berlin, Mexico City, Amsterdam, London og Tromsø.

Kurset er det første i sitt slag på verdensbasis. Ny teknologi er tatt i bruk for å utvikle et undervisningskonsept som tilbyr sju moduler beregnet på leger, medisinstudenter og helsepersonell uansett nasjonalitet og økonomiske ressurser.
Konseptet består av en tekstbok online og interaktive læringsmoduler i form av caser. NettOp ved Universitetet i Stavanger har hatt ansvaret for utvikling av det pedagogiske konseptet og implementering av de interaktive læringsmodulene.

Med økonomisk støtte fra EU har elleve partnere fra Norge, Tyskland, Holland, Slovenia og Storbritannia jobbet sammen over to år for å utvikle kurset. Arbeidet har vært koordinert av Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge.

- Vi ønsket å bygge opp et nettbasert kurs som viser hva det går an å gjøre med ny web-teknologi. Samtidig ville vi lage noe som er gratis og brukervennlig,” sier Klaus Melf, lege og prosjektleder for Medical Peace Work ved Senter for Internasjonal Helse.


- Mulighetene som helsesektoren har til å jobbe for fred er altfor omfattende til å presse inn i en liten forelesningssal!

Les mer om prosjektet


Sist oppdatert av (25.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Ole Danbolt Mjøs og Klaus Melf overrekker det første eksemplar av Medical Peace Work på CD-ROM til Morten Skandfer.
Fra høyre Ole Danbolt Mjøs, medisinsk professor, styreleder ved UiTs Senter for Fredsstudier og leder for den norske nobel-komiteen, i midten Klaus Melf, prosjekterleder fra SIH, til venstre assistentlege ved arbeids- og miljømedisinsk avdeling på UNN, Morten Skandfer.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER