Oppgradering av nettverkselektronikk i Bjergsted/ Network electronics upgrade in Bjergsted


På grunn av oppgradering av nettverkselektronikk, vil alle IT tjenester være utilgjengelig i Bjergsted IMD, alle bygninger søndag 22. februar fra klokken 09.00 til klokken 17.00. Dette gjelder også trådløst nett i samme bygning.
Gi snarest beskjed til IT-avdelingen, it-driftsmelding@uis.no, hvis det er tungtveiende grunner til å stoppe dette arbeidet.
Due to changing of network electronics all IT-services will be unavailable at Bjergsted IMD all buildings on Sunday the 22st. of February from 09.00 to 17.00. This includes the Wifi network also.
Please inform IT-department, it-driftsmelding@uis.no, if there is good reasons to stop this work.


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (16.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol