79 prosent svarte på medarbeiderundersøkelsen


– Dette er et bra tall som vi er fornøyd med, sier organisasjonspsykolog Marte Bøe.

Bøe  takker alle ansatte som deltok i undersøkelsen og alle ledere som engasjerte seg i den.

– Det har vært morsomt å se hvordan ledere har fulgt med på undersøkelsen og har konkurrert  uformelt seg imellom om å ha høy svarprosent, sier Bøe.

Kan følge utviklingen
Det var nå fjerde gang UiS gjennomførte medarbeiderundersøkelse. Det åpner for å se hvordan arbeidsmiljøet har utviklet seg siden første undersøkelse i 2009.

Medarbeiderundersøkelsen i 2013 hadde en svarprosent på 84 prosent, noe som ble ansett som et svært bra resultat for universitets- og høgskolsektoren.

Skjær i sjøen
Denne gang falt dessverre noen av spørsmålene ut da undersøkelsen ble lansert, slik at undersøkelsen måtte sendes ut på ny. Det kan ha påvirket svarprosenten for 2015-undersøkelsen, tror Bøe.

– Vi så at svært mange svarte på undersøkelsen den første dagen den lå ute. Derfor var det så klart uheldig at undersøkelsen måtte stenges og sendes ut på ny, sier Marte Bøe.

– For de avdelingene som har et fall i svarprosent fra forrige undersøkelse vil resultatene måtte bli tolket med forsiktighet, understreker organisasjonspsykologen. 

Resultatene presenteres
Hovedfunnene i medarbeiderundersøkelsen blir presentert i et allmøte tirsdag 3. mars. 

Møtet varer  fra 1215 til 1400 og holdes i rom AR G-001.

I uke 11 vil lederne få tilgang på resultater for sine enheter og fra uke 12 vil lederne presentere resultatene ved enhetene.

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (16.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol