Nye muligheter for Russland-samarbeid


Russlandprogrammet utlyser nye midler til utdanningssamarbeid med søknadsfrist 31. mars.

Utlysningen skjer i Samarbeidsprogrammet for Russland, som er finansiert av Utenriksdepartementet og administrert av SIU. Programmet skal bidra til bedre og mer langsiktig samarbeid mellom universiteter og høgskoler i Norge og tilsvarende institusjoner i Russland.

I denne utlysningen gjøres 2,2 mill. NOK tilgjengelige for fagmiljøer som ønsker samarbeid med russiske høyere utdanningsinstitusjoner. Faglige områder som er støtteverdige i denne utlysningen:

  • Climate and energy
  • Environmental sciences and sustainable use of resources
  • Maritime studies
  • Health
  • Social sciences
  • Business development
  • Humanities
  • Petroleum

Det er to kategorier for støtte:

  • Opptil 150.000 norske kroner til forberedende aktiviteter som studieturer for ansatte, mindre seminarer eller lignende
  • Opptil 300.000 norske kroner til mer komplekse prosjekter. Det kan dreie seg om å utvikle og sette i verk utdanningsaktiviteter som studentmobilitet, felles kurs, program eller grader. Seminar, konferanser, samarbeid med offentlige og private virksomheter om utdanning og andre aktiviteter kan også støttes. 

Alle aktiviteter må gjennomføres i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

Søknadsfrist er 31. mars 2015 kl. 15.00.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Kontakt gjerne fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor for råd og bistand til utvikling av søknad.


Sist oppdatert av Trym Holbek (11.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol