Opprykk til professor - Sindre M. Dyrstad


Sindre M. Dyrstad er tildelt personlig opprykk til professor og blir dermed den første professoren i idrettsvitenskap ved UiS.

Idrettsstudiene ved UiS har vært i sterk vekst de siste 10 årene og det er stor søkning til studiene.

Idettsforskerne ved UiS er også ofte sitert i både nasjonale og regionale medier.

Dyrstads  forskningsfelt er fysisk aktivitet og helse (helseeffekter og livsstil), treningslære (treningsprinsipper, prestasjon og energiomsetning) samt kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form.

Fysisk aktivitetsnivå i skolen
For tiden studerer han effekter av økt fysisk aktivitetsnivå i skolen.

Sindre M Dyrstad  er 45 år gammel og begynte som høgskolelektor ved Norges idrettshøgskole i 2000. I  2006 disputerte han samme sted  med avhandlingen «Fysisk form og trening i Forsvaret».  

Fra høsten 2006 til 2008 var han avdelingsleder for idrett/kroppsøving ved St. Svithun videregående skole. 

Fagene
Siden høsten 2008 har han vært førsteamanuensis i idrettsfag ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Dyrstad har publisert en rekke vitenskapelige artikler. 

Idrettsfagene ved UiS består av kroppsøving i grunnskolelærerutdanningen, årskurs idrett, bachelor i idrett og master i utdanningsvitenskap med fordypning i idrett/kroppsøving. 

Masterstudiet kan også  kvalifisere til doktorgradsutdanningen i utdanningsvitenskap.

 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (10.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Sindre M. Dyrstad med aktivitetsmåler
Sindre M. Dyrstad med aktivitetsmåleren som ble brukt da UiS kartla den fysiske formen til innbyggerne i Rogaland på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no