Utsatt svarfrist på medarbeiderundersøkelsen


Noen enheter har fortsatt lav deltakelse i medarbeiderundersøkelsen. Svarfristen er derfor nå utvidet til tirsdag 10. februar, klokken 12.00.

For UiS totalt er svarprosenten i medarbeiderundersøkelsen nå 74 prosent.

Inkludert i dette tallet er flere enheter med 100 prosent svar, men også noen enheter med lav deltakelse.

– Jo høyere svarprosent i enheten, desto bedre grunnlag har man for tilbakemeldingsmøtet . Der skal ansatte og ledere i fellesskap diskutere sterke og svake sider ved arbeidsmiljøet og måten arbeidet er organisert på, sier organisasjonspsykolog Marte Bøe. 

Virker inn på tilbakemeldingsmøtet
– Høy svarprosent i en enhet fører også ofte til et positiv, medvirkende og inkluderende tilbakemeldingsmøte, sier Bøe.

Medarbeiderundersøkelsen i 2013 hadde en svarprosent på 84.

Bli med
– Dersom du er blant de som ennå ikke har svart, håper vi du tar deg tid til å svare. Det betyr nemlig mye for UiS å få vite hva du synes om arbeidsmiljøet ditt, oppfordrer Marte Bøe.

– Gjennom besvarelsen er du også med på å videreutvikle arbeidsmiljøet ved enheten din og ved universitetet, påpeker hun.


Sist oppdatert av Elin Nyberg (09.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol