Søknadsskrivingskurs om ekstern finansiering for unge forskere


Forsknings og innovasjonsavdelingen arrangerer et oppfølgingsprogram for unge forskertalenter som ønsker å søke midler gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Første kursdag er torsdag 12. februar, 10:00 - 15:00.

Forskningsrådet satser på unge forskere og innførte i 2013 en egen kategori for unge forskertalenter i programmet for fri prosjektsstøtte (FRIPRO). Fristen for å søke FRIPRO i år er 27. mai. For å støtte kandidater i søknadsprosessen arrangerer forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) et oppfølgingsprogram, PRE-FRIPRO.

 

PRE-FRIPRO består av tre deler:

  1. Et introkurs, med fokus på "den gode søknaden". Hva kjennetegner en god prosjektsøknad, hva er kriteriene i FRIPRO, og hva forventes fra de forskjellige delene av søknaden (Forskningsårdets mal for forskerprosjekt).
  2. Presentasjon av prosjektide. Forskerne får mulighet til å presentere prosjektideen sin kort for et panel av erfarne forskere som har lykkes med eksternfinansiering.
  3. Workshop om reviewprosessen. Gjennom en mock-review vil deltakerne få forståelse for hvordan ekspertpanelet vurderer søknader, og vil gi en økt forståelse av hva som kreves av en søknad. Peter Dukes fra det britiske medisinkse forskningsrådet holder kurset.

Les mer om FRIPRO og oppfølgingsprogrammet PRE-FRIPRO.

Se fullstendig program for PRE-FRIPRO 

Kontakt Vibeke Bull (51833071) i Forsknings- og innovasjonsavdelingen for mer informasjon om FRIPRO eller påmelding til PRE-FRIPRO


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (09.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol