Husk å svare på medarbeiderundersøkelsen


Førstkommende søndag, 8. februar, går fristen ut for å svare på medarbeiderundersøkelsen 2015. Glem ikke å bruke denne muligheten til å fortelle hvordan du opplever din arbeidshverdag.

For UiS er det viktig å vite hvordan du trives på jobben.  Forskning viser nemlig en sterk sammenheng mellom hvordan ansatte opplever arbeidsmiljøet og hvordan organisasjonen presterer.

–  Motiverte ansatte som trives og presterer godt, er avgjørende for at UiS skal nå sine mål, fastslår organisasjonspsykolog Marte Bøe.

Høy svarprosent sist
Medarbeiderundersøkelsen i 2013 kunne skilte med en svarprosent på hele 84, noe som regnes som svært bra for universitets- og høgskolesektoren.

– Vi håper selvsagt på minst like bra resultat på 2015-undersøkelsen, sier Bøe.

Det er fjerde gang det gjennomføres medarbeiderundersøkelse ved UiS.

Det var også medarbeiderundersøkelse i 2009 og 2011, i tillegg til 2013.  

Dermed kan universitetet sammenlikne hvordan arbeidsmiljøet endres og utvikles over tid.

Tidligere erfaringer 
De tidligere undersøkelsene har gitt både positive og negative aha-opplevelser fordi de både har avdekket områder hvor vi kan bli bedre og synliggjort områder hvor UiS er gode.

– Medarbeiderundersøkelsen kan både avdekke positive sider ved arbeidsmiljøet og mer risikofylte sider, som rollekonflikt, samarbeidsvansker, konflikter og utydelig ledelse, sier Marte Bøe.

Når kommer resultatet?
Resultatene av medarbeiderundersøkelsen vil i løpet av uke ni bli lagt frem for toppleder-gruppen, tillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget,  med fokus på risikoanalyse, hovedfunn og trender.

I uke 11 vil lederne få tilgang på resultater for sine enheter.

Fra uke 12 vil lederne presentere resultatene ved enhetene.

Hva skjer med resultatene?
Selve medarbeiderundersøkelsen løser ikke noe. Effekten av undersøkelsen avhenger av det som skjer i etterkant.

Først og fremst tilbakemeldingsmøtene som blir gjennomført i løpet av mars

Her skal leder og ansatte i fellesskap tolke og diskuterer resultatene ved hjelp av sine kunnskaper om arbeidshverdagen.

Stemmer tallene? Hva betyr det for oss? Skal noen av svarene modereres eller korrigeres? Har vi eksempler på det undersøkelsen peker på?

I slutten av møtet formulerer leder og ansatte sammen strategiske tiltak som viser til sterke og svake sider ved organiseringen av avdelingen og som utgjør en del av utgangspunktet for utviklingsarbeidet fremover.

Møtet varer i 1.5 time.

Tas fram igjen
Etter tilbakemeldingsmøtet skal resultatene av medarbeiderundersøkelsen tas fram med jevne mellomrom for å se hvor langt man er kommet i målsetningene man satte seg i tilbakemeldingsmøtet. 

 – HR-avdelingen bistår mer enn gjerne både i arbeidet med tilbakemeldingsmøtet og i det senere oppfølgingsarbeidet, presiserer Marte Bøe. 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (05.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol