De gode relasjonene


En film om læringsmiljøet i barnehagen.

Læringsmiljøsenteret definerer læringsmiljøet i barnehagen som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel.

I internasjonal forskningslitteratur fremheves særlig de nære relasjonene og interaksjonene som viktige for barns trygghet, trivsel, utvikling og læring. Læringsmiljøsenteret har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet laget en film om læringsmiljø i barnehagen. 

 


Sist oppdatert av Marit Oddvarsdotter Øvregård (16.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol