I dag offentliggjøres Studiebarometeret


Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse rettet mot studenter på 2. og 5. studieår. Resultatene presenteres i dag og viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høgskoler og universiteter.

Det er Kunnskapsdepartementet som har tatt initiativ til målingene av studiekvaliteten i Norge, og disse utføres av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Nesten 25 000 studenter fra nærmere 60 ulike høgskoler og universiteter har sagt hva de mener om studieprogrammet de går på. I dag legger NOKUT fram resultatene.

På Studiebarometeret.no kan studiesøkere, institusjonene selv og myndighetene søke informasjon om studiekvaliteten. Dette gir blant annet universitetene og høgskolene kunnskap om hva studentene mener om kvaliteten på studieprogrammene de tilbyr.

De nasjonale målingene er viktige for å utvikle og forbedre studieprogrammene ved norske høgskoler og universitet. Målingene brukes også når departementet har sine styringsdialoger med institusjonene.

Se resultatene på Studiebarometeret.no


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (03.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no