Oppgradering av nettverk/Upgrade of network EAL-Hus Lørdag 31 .januar


Grunnet oppgradering av nettverkselektronikk, vil alle IT tjenester være utilgjengelige i EAL-Hus lørdag 31. januar fra klokken 09.00 til klokken 15.00. Dette gjelder også trådløst nett i samme bygning.
Gi snarest beskjed til IT-avdelingen hvis det er tungtveiende grunner til å stoppe dette arbeidet.
Due to upgrade of network electronics all IT-services will be unavailable in EAL-House on Saturday the 31st. of January from 09.00 to 15.00. This includes the Wifi network.
Please contact the it-department if there are pressing reasons to postpone the upgrade.


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (23.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol