EU-undersøkelse om forskermobilitet


EU-kommisjonen gjennomfører i disse dager en undersøkelse blant europeiske forskere, for å avdekke strukturelle og praktiske faktorer som påvirker forskermobilitet på tvers av landegrensene i Europa.

Den bakenforliggende hensikten er å fremme slik mobilitet mellom EU-/EØS-land og hindre "brain drain" fra Europa til andre verdensdeler.

Alle vitenskapelig ansatte ved UiS oppfordres herved til å svare på den nettbaserte undersøkelsen, da alle innspill vil være nyttige for i neste omgang å redusere og eliminere faktorer som bidrar til å hindre mobilitet, samt fremme faktorer som motiverer forskere til mobilitet.

Undersøkelsen tar maks 10 minutter å gjennomføre.

Gå direkte til undersøkelsen

Sist oppdatert av (05.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol